Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej stanęły nowoczesne totemy informacyjne produkcji Fulco System. Pełnią one głównie funkcje informacyjno-orientacyjne, jednak to, co je wyróżnia, to zastosowane technologie.

 

Totemy posiadają podświetlenie zasilane energią produkowaną przez zintegrowany panel fotowoltaiczny. To źródło prądu może być użyte również do zasilania dodatkowych funkcji - stacji pogodowej, czujniku smogu lub sprzężonej smart ławki wyposażonej w ładowarki do urządzeń mobilnych.

 

Podstawowe funkcje totemów to przede wszystkim wskazanie głównych kierunków ważnych jednostek Politechniki oraz najważniejszych punktów orientacyjnych w centrum Gliwic. Nadruki na totemach są dwujęzyczne.

 

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej powstało 12 totemów, zlokalizowanych w ważnych punktach dla orientacji w przestrzeni Uczelni.

Galeria