Fundusze europejskie

Fundusze Europejskie

W ramach projektu unijnego POIR.02.03.05 Design dla przedsiębiorców spółka Fulco System Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Stworzenie nowych wzorów elementów małej architektury wraz z ich wdrożeniem do produkcji i oferty spółki”.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowania elementów małej architektury, w celu stworzenia kilkudziesięciu nowych wzorów, które zostaną wdrożone do oferty wnioskodawcy – producenta.

Wartość projektu: 882 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 595 700,00 zł