Fundusze europejskie

Fundusze Europejskie

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu unijnego POIR.02.03.05 Design dla przedsiębiorców spółka Fulco System Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Stworzenie nowych wzorów elementów małej architektury wraz z ich wdrożeniem do produkcji i oferty spółki”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowania elementów małej architektury, w celu stworzenia kilkudziesięciu nowych wzorów, które zostaną wdrożone do oferty wnioskodawcy – producenta.

Wartość projektu: 882 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 595 700,00 zł

 

 

W ramach projektu unijnego RPSL.03.02 Innowacje w MŚP spółka Fulco System Sp. z o.o. realizauje projekt pn. Inwestycja w stworzenie nowej linii produktów małej architektury dla miejsc użyteczności publicznej o cechach biobójczych, wirusobójczych oraz wyposażonych w funkcje dezynfekujące, a także w poprawę warunków BHP oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.

Celem projektu dostosowanie oferty wnioskodawcy do okoliczności zw. z epidemią COVID-19 oraz wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych w celu zwiększenia konkurencyjności i utrzymania miejsc pracy.

Wartość projektu: 296 529,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 252 050,03 zł